فروش دستگاه لبچسب اتومات کارتن

نوامبر 17, 2017

فروش دستگاه لبچسب اتومات و نیمه اتومات کارتن

فروش دستگاه لبچسب اتومات کارتن دستگاه لبچسب کارتن همزمان توان چسب و تا زدن کارتن ساعتی 6000 عدد را دارد کارتن هایی که دایکات شده باشند […]
تماس با مدیریت