۰۹۱۲۷۹۱۲۱۷۰
فهرست

حرف آخر و16 سال تجربه ماشین سازی رضازاده

اطلاعات خط تولید در رابطه کارگاه کارتن  سازی در قسمت مقالات و صفحه اصلی قسمت سود ودرآمد کارتن سازی میباشد دستگاه های لازم جهت تولید درصفحه اصلی با عنوان بزرگ نوشته شده و اطلاعات تک تک دستگاه های کارتن سازی و روش محاسبه قیمت کارتن را در صفحه اصلی نوشته ایم.

http://t.me/chapcarton

 

این قسمت تا یک هفته دیگر تکمیل میشود