۰۹۱۲۷۹۱۲۱۷۰
فهرست

بایگانی‌های فروش خط تولید کارتن - دستگاه کارتن سازی


اطلاعات درباره مرکب دستگاه کارتن سازی

مرکب های دستگاه کارتن سازی دستگاه کارتن سازی- در هنگام استفاده از دستگاه کارتن سازی برای تولید کارتن ۲رنگ یا ۳رنگ یا ۴رنگ مرکب دستگاه چاپ طوری باید باشد که...

انتشار :2017/03/18 اطلاعات بیشتر +

مواد افزودنی دستگاه تولید کارتن

دستگاه کارتن سازی در موقع بسته بندی کالا وزن جعبه یا کارتن بسیار مهم است و حتی شکل و ظاهر کارتن نیز مهم میباشد. در شرکت یا کارگاه کارتن سازی...

انتشار :2017/03/18 اطلاعات بیشتر +

تاثیر اپراتور درتولیدکارتن

اطلاعات دستگاه تولید کارتن (تمام این توضیحات هنگام راه اندازی کارگاه انجام میشود) عوامل بسیاری در کیفیت چاپ کارتن وجعبه موثر میباشند که میتوان به عواملی همچون : دستگاه سالم...

انتشار :2017/03/18 اطلاعات بیشتر +