۰۹۱۲۷۹۱۲۱۷۰
فهرست

بایگانی‌های فروش دستگاه ورق سازی - دستگاه کارتن سازی


فروش دستگاه تولیدورق3لاو5لاکارتن وسینگل فیس

فروش دستگاه خط تولید ورق کارتن3لاو5لا (کارتن سازی)و فروش خط تولید سینگل فیس فلوتE,B,C دستگاه تولید ورق کارتن عرض160و180و200و220 موجود میباشد. اطلاعات دستگاه ورق سازی وسینگل فیس : دستگاه ورق...

انتشار :2017/03/20 اطلاعات بیشتر +